1458019015  JHR2178
1458019030  JRA3575
1458019037  JRA3591
1458019053 DSCF0246

Motovari on Eesti oludes kõige lihtsam ja odavam viis päris iseseisvalt lennata. Ei ole vaja isegi vintsimise autot ja operaatorit, nagu vabalennu puhul. Start ja mandumine ei vaja mingit kõrvalist abi ning ka tasast maad on vaja väga vähe. Ideaalis mõned jooksusammud ja piloot ongi õhus, olenevalt vastutuule tugevusest. Paraplaanide start ja maandumine toimub ikka vastu tuult, kui seda vähegi on. Meeldivaks ja ohutuks võib pidada neid tuuleolusid, kui pole turbulentse ja tuule kiirus ei ületa 5 m/s.

Motovarju komplekt koosneb tiibvarjust ja mootorist ning viimase küljes olevast istmest, millesse piloot end õhku tõustes sisse seab. Vari kaalub umbes 6 kg ja mootorikomplekt ilma kütuseta 30 kg. Tavaliselt on paak 12 liitri segubensiini jaoks ja sellega saab lennata umbes 3 tundi. Piloot peab siis olema võimeline selle 40 kiloga seljas enne starti natuke ringi liikuma, tegema õiged stardiliigutused ja seejärel saab end rahulikult istmesse võtta, kuni maandumiseni. (Vt näidisvideot)

Motovarju komplekte esineb ka nn traik-versioonis, millel on rattad all ja piloot istub nii stardis kui maandumisel raami sees istmes. See on vajalik inimesele, kes soovib lennata, aga mingil põhjusel ei saa teha vajalikku mootori seljas kandmist ja jooksusamme. Traikidele saab talveks ka suusad alla panna. Taolise variandi miinuseks on nii suuremad gabariidid kui eeskätt palju pikem vaba ja tasane maapind mis on vajalik stardiks ja maandumiseks (ohutu ca 100m, vt näidisvideot lennust).

Traigid on ka 2-kohalised, siis juba suurema varju ja võimsama mootoriga. Kui kellelgi on huvi traigi vastu, siis meie partner Aerosport evib suurt kogemust nende tootmisel, sealt saab tellida sobiliku.

Üldjoontes on enamik tiibvarjusid sobilikud nii vabalennuks kui mootoriga lennuks, algajal pole kindlasti vajalik soetada mitut erinevat. Üksnes kogemuse tekkimisel, kus soovitakse ja ollakse ka suutelised tegema kiiremaid manöövreid, võib kõne alla tulla eraldi varjude soetamine üheks ja teiseks tegevuseks. 

Motovarjudega juhtub õnnetusi palju enam kui vabalennus ja põhjuseks on valdavalt pilootide liialt järsud manöövrid suurtel kiirustel või liialt maa lähistel. Eestis pole õnneks vastava ala surmajuhtumeid veel olnud, aga lähinaabritel kus vastavad alad populaarsemad, ei ole nii hästi läinud...

Enamus väiksemaid äpardusi toimub aga kas stardis või maandumisel. Seepärast, mootorilennu ehk motovarju koolitust pakume meie üksnes inimestele, kes on algkoolitusel omandanud elementaarsed ohutud lennuvõtted (eeskätt start ja maandumine) vabalennus. Tavaliselt on selleks vajalik vähemalt 10 lendu.

Meie klubi koolituspõhimõtete kohaselt võtame mootori koolitusele ainult neid, kes on omandanud vabalennu algkoolituse oskused. 

Motovarjuga lennu huvilistele soovitame alljärgnevat kava:

  • läbida meie juures algkoolitus 10 lendu õhkuvintsimise ehk vabalennu meetodil
  • siis soetada omale isiklik vari, õppida seda tundma
  • seejärel soetada omale mootor
  • saame aidata mõlema soetusega läbi oma partnerite, et valida välja iga piloodi kehakaalu ja soovidega kokku käiv komplekt
  • NB! tutvumislennud ja koolitus mootoriga on võimalik ka meie klubi komplektiga

Me ei soovita osta kusagilt kellegi käest kontrollimata motovarju komplekte. Oleme näinud, et enamasti on sellised käest-kätte liikuvad kasutatud mootorid vähese allesjäänud ressursi või vigadega, samuti on varjud enamasti kas liialt suured või juba nö hõredad.

Edasised kogemused tulevad lennates ja teiste pilootidega suheldes.

Ning toonitame veel, et isegi nö oma kodu juures lennates on ikkagi vajalik evida elementaarseid teadmisi Eesti õhuruumist ja selles toimuvast. Teie (kui lennuliikluses ilmselgelt nõrgema osapoole!) huvides on mitte saada lähedalt kokku madallendu tegeva hävitajaga või kasvõi mõne eralennukiga. 

1458019022  JRA3561
1458019046 DSCF0125
1458019063 IMG 0685
1458019071 IMG 1709
1458019081 IMGP0193